Cjenovnik

Sve naknade za rad sudskih tumača se obračunavaju temeljem zvaničnog dokumenta: "Uredba o stalnim sudskim tumačima" kao i dokumenta "Tarifa nagrada za rad sudskih tumača" «Službene novine Federacije BiH», broj 44/06 (09.08.2006.), koje dokumente možete pronaci u nastavku teksta.

​​

Usluge

Nude se usluge prevođenja svih vrsta tekstova, ličnih dokumenata i poslovne dokumentacije, sa ovjerom ili bez ovjere sudskog tumača, sa bosanskog jezika na engleski ili obratno.

​Dokumenti ili tekstovi za prevod se mogu dostaviti lično ili elektronskom poštom (nakon čega je neophodno po preuzimanju prevoda priložiti originalni dokument na uvid), a isti podrazumijevaju slijedeće:

 

    Izvodi iz matičnih knjiga (rođenih, umrlih, vjenčanja)
    Uvjerenja o državljanstvu, nekažnjavanju
    Potvrde o stanju računa u banci, o stalnom zapošljenju
    Vozačke dozvole
    Izjave, apostili i saglasnosti
    Potvrde o redovnom školovanju (srednje škole, fakulteti)
    Svedočanstva završenih razreda srednje škole
    Diplome i dodatke diplomi
    Uvjerenja o položenim ispitima
    Nastavni planovi i programi
    Ljekarski nalazi
    Registracije privrednih društava
    Bilansi – završni račun, bilans uspjeha
    Rješenja i presude
    Ovlaštenja i punomoći
    Ugovori, statuti
    I druga dokumenta koja se podnose nadležnim organima u inostranstvu ili u BiH

   ​

Takođe se prevode dokumenti iz raznih oblasti, kao što su:

    bankarstvo i finansije

    ekonomija

    vanjska trgovina
    marketing ​

    pravo
    društvene nauke
    medicina
    tehnička dokumentacija, itd.

Nakon urađenog prevoda originalni dokumenti se donose na uvid kom prilikom se vrši plaćanje za izvršene usluge, uz propisno dostavljen račun po zahtjevu.