top of page

Cjenovnik

Sve naknade za rad sudskih tumača se obračunavaju temeljem zvaničnog dokumenta: "Uredba o stalnim sudskim tumačima" ​kao i dokumenta "Tarifa nagrada za rad sudskih tumača" «Službene novine Federacije BiH», broj 44/06 (09.08.2006.), koje dokumente možete pronaci u nastavku teksta.

​​

Usluge

Nude se usluge prevođenja svih vrsta tekstova, ličnih dokumenata i poslovne dokumentacije, sa ovjerom ili bez ovjere sudskog tumača, sa bosanskog jezika na engleski ili obratno.

​Dokumenti ili tekstovi za prevod se mogu dostaviti lično ili elektronskom poštom (nakon čega je neophodno po preuzimanju prevoda priložiti originalni dokument na uvid), a isti podrazumijevaju slijedeće:

 

    Izvodi iz matičnih knjiga (rođenih, umrlih, vjenčanja)
   Uvjerenja o državljanstvu, nekažnjavanju
   Potvrde o stanju računa u banci, o stalnom zapošljenju
   Vozačke dozvole
   Izjave, apostili i saglasnosti
   Potvrde o redovnom školovanju (srednje škole, fakulteti)
   Svedočanstva završenih razreda srednje škole
   Diplome i dodatke diplomi
   Uvjerenja o položenim ispitima
   Nastavni planovi i programi
   Ljekarski nalazi
   Registracije privrednih društava
   Bilansi – završni račun, bilans uspjeha
   Rješenja i presude
   Ovlaštenja i punomoći
   Ugovori, statuti
   I druga dokumenta koja se podnose nadležnim organima u inostranstvu ili u BiH

   ​

Takođe se prevode dokumenti iz raznih oblasti, kao što su:

    bankarstvo i finansije

    ekonomija

    vanjska trgovina
   marketing ​

    pravo
   društvene nauke
   medicina
   tehnička dokumentacija, itd.

Nakon urađenog prevoda originalni dokumenti se donose na uvid kom prilikom se vrši plaćanje za izvršene usluge, uz propisno dostavljen račun po zahtjevu.

 

bottom of page